บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
   
รายละเอียด :
  • ชื่อผู้ประกอบการ : บริษัท มหาบูรพาผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
  • ที่อยู่ : 300 หมู่ 1 แม่สอด-วังตะเคียน ท่าสายลวด แม่สอด ตาก
  • โทรศัพท์ : 055-563-252
  • โทรสาร : 055-544-860
  • อีเมล์ : info@greatoriental.com
  • website : www.greatoriental.com
Map :