กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
  • เปิด World HAPEX 2016 ชูมาตรฐานฮาลาล หนุนท่องเที่ยวฮาลาลอาเซียน

   วันที่ 1 ก.ย. 59 - 4 ก.ย. 59

  • สกอท. ร่วมกับศวฮ. จัดอบรมฮาลาล 18 จังหวัด : สมุทรปราการ

   วันที่ 11 ส.ค. 59 - 11 ส.ค. 59

  • Raya Festival 2016

   สถาบันฮาลาล ม.อ. จับมือห้างดังฯ เตรียมจัดงาน "Raya Festival 2016" ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้ กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่

   วันที่ 15 ก.ค. 59 - 17 ก.ค. 59