รายชื่อวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้

ผลการค้นหา : 86 รายการ

 

สาร ผู้จำหน่าย ที่อยู่ รับรองฮาลาลเลขที่
Flavour
เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 77/75 แฟคตอรี่แลนด์ซ.8 ม.12 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ (662) 431 0360-2, 811 9045-8 โทรสาร (662) 431 2493, 431 2495 E-mail amp@amp-inter.com A653/2549 MSI1500:2009
Yeast Extract
เอเอ็มพี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 77/75 แฟคตอรี่แลนด์ซ.8 ม.12 ถ.พุทธมณฑล สาย 5 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทรศัพท์ (662) 431 0360-2, 811 9045-8 โทรสาร (662) 431 2493, 431 2495 E-mail amp@amp-inter.com A653/2549 BIO.M.130043 FR
Refine Sugar
ปราณบุรีโฮเตอิ จำกัด
ที่อยู่ 179/4 ม. 11 ต.หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-544286-8 โทรสาร 032-544289 E-mail phc@ hotei.co.th CICOT.HL: 391/2001
Xanthan Gum
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ : 032-811224 โทรสาร : 032-811240 99 999 229 11 48
Coconut Flavour
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ : 032-811224 โทรสาร : 032-811240 99 763 1503 11 55
Mango Flavour
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ : 032-811224 โทรสาร : 032-811240 99 763 1694 04 56
Pineapple Flavour
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ : 032-811224 โทรสาร : 032-811240 99 763 1498 11 55
Citric Acid
Prime Product Industry Co.,Ltd.
ที่อยู่ 1/19 Soi.Supapong 3 Yak 8 Srinakarin Rd. Nhongbon, Pravet Bangkok 10250 โทรศัพท์ 0-2274-3699 โทรสาร 0-2273-3739 E-mail: SUN.6255.130003.TH
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ : 032-811224 โทรสาร : 032-811240 99 C433 002 12 55
ปราณบุรีโฮเตอิ จำกัด
ที่อยู่ 179/4 ม. 11 ต.หนองตาแต้ม อ. ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 032-544286-8 โทรสาร 032-544289 E-mail phc@ hotei.co.th CICOT.HL: 555/2001
ผลไม้กระป๋องสยาม (1988) จำกัด
ที่อยู่ 362 ม.2 ต.วงก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0-2671-5496 โทรสาร 0-2671-5500 E-mail : sifco@sicothai.com กอท.ฮล.D019/2557
ไทยแอทลาสโกลบอล ฟูด จำกัด
ที่อยู่ 37 หมู่ 1 ต. ท่ข้าม อ. สามพราน จ. นครปฐม 73110 โทรศัพท์ 034-287590-91 โทรสาร 034-287-592 E-mail:tuekapeak@hotmail.com SUN.6255. , 130003.TH
Calcium Chloride
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ : 032-811224 โทรสาร : 032-811240 99 A736 007 09 49
Sodium Carboxymethyl Cellulose
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ : 032-811224 โทรสาร : 032-811240 CHO.5012.140007.CN
Polysorbate 60
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ : 032-811224 โทรสาร : 032-811240 99 A655 084 07 52
Guar Gum
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ : 032-811224 โทรสาร : 032-811240 99 999 1100 01 51
Sodium Metabisulfite
ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ : 212 หมู่ 16 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210 โทรศัพท์ : 032-811224 โทรสาร : 032-811240 99 A059 002 11 46
Monosodium glutamate
อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 487/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-3535-0001 โทรสาร E-mail : bkf_aftadmin1@ajinomoto.com 621
Monosodium glutamate + Disodium 5'-ribonucleotide
อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 487/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-3535-0001 โทรสาร E-mail : bkf_aftadmin1@ajinomoto.com 621+635
Disodium 5'-ribonucleotide
อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ 487/1 ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-3535-0001 โทรสาร E-mail : bkf_aftadmin1@ajinomoto.com 635
Citric Acid Anhydrous
นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 8 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์ 038-946038, 085-3920797 โทรสาร 038-946011 E-mail rapeepan@niran.co.th 00310065120513
Citric Acid Monohydrate
นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 8 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์ 038-946038, 085-3920797 โทรสาร 038-946011 E-mail rapeepan@niran.co.th 00310065120513
สยามออริจินัลฟู้ด จำกัด
ที่อยู่ 31 ม.4 ต.บึงบา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2905-7300-3 โทรสาร 0-2905-7302 E-mail : info@siamoriginalfood.com D 019/2557
Trisodium Citrate Dihydrate
นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 8 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์ 038-946038, 085-3920797 โทรสาร 038-946011 E-mail rapeepan@niran.co.th 00310065120513
Sodium Citrate
นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 8 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์ 038-946038, 085-3920797 โทรสาร 038-946011 E-mail rapeepan@niran.co.th 00310065120513
Potassium Citrate
นิรันดร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 8 หมู่ 2 ถนนบ้านค่าย-บ้านบึง ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120 โทรศัพท์ 038-946038, 085-3920797 โทรสาร 038-946011 E-mail rapeepan@niran.co.th 00310065120513
Refined Salt
คิงส์ มิลลิ่ง กำจัด
ที่อยู่ 49 หมู่ 2 สุขสวัสดิ์ 43 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปาการ 10130 โทรศัพท์ 02-818-3090-1 โทรสาร 02-818-3139 E-mail : salekingmilling@hotmail.com 069/2541
Baking Powder
คิงส์ มิลลิ่ง กำจัด
ที่อยู่ 49 หมู่ 2 สุขสวัสดิ์ 43 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปาการ 10130 โทรศัพท์ 02-818-3090-1 โทรสาร 02-818-3139 E-mail : salekingmilling@hotmail.com 886/2546
Batter 225
คิงส์ มิลลิ่ง กำจัด
ที่อยู่ 49 หมู่ 2 สุขสวัสดิ์ 43 ต.บางครุ อ.พระประแดง จ.สมุทรปาการ 10130 โทรศัพท์ 02-818-3090-1 โทรสาร 02-818-3139 E-mail : salekingmilling@hotmail.com 779/2545
Antioxidant Food Additive
ชิมะคิว จำกัด
ที่อยู่ 89/9 หมู่ 2 ต. กาหลง อ. เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 034-885190-2 โทรสาร 034-885189 E-mail aumtappean@yahoo.com 99 B348 023 06 52

 

Page: 1 of 4 page(s)
1 2 3 4 NEXT