ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559
วันนี้ (21 ก.ค.) ที่โรงแรมภูเก็ต เกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นายปราโมทย์ แหล่ทองคำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรรมการกลางแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการนานาชาติ “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559” ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดภูเก็ต และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 21-24 ก.ค.2559
       
       โดยมี นายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต ด.ต.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ทูตานุทูตประจำประเทศไทย คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ตลอดจนผู้แทนภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 
 
 นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559 นั้น เพื่อเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย หมีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้นักธุรกิจผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ผู้ประกอบการที่สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย และแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และธุรกิจบริการฮาลาล รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการประชุมนานาชาติ มาตรฐานสินค้าฮาลาล และการบริการฮาลาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว และธุรกิจบริการฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตต่อไป 
สำหรับงานภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2559 แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งานสัมมนาภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว วันที่ 21 ก.ค. ซึ่งเป็นการประชุมสัมมนานานาชาติ โดยเชิญเอเยนซีการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจากทั่วประเทศมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะการทำธุรกิจเกี่ยวกับฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว กับงานภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป ปี 2559 ระหว่างวันที่ 22-24 ก.ค. ณ เวทีกลางสะพานหิน อ.เมือง จ.ภูเก็ตซึ่งเป็นงานในส่วนของภาคชุมชน และประชาชน ภายในงานจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดแสดงจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ฮาลาล การจำหน่ายสินค้าโอทอป การแสดงนิทรรศการขององค์กรต่างๆ การบรรยายศาสนธรรม โดยผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนาอิสลาม การแสดงการขับร้องอะนาซีด เป็นต้น 
 
ที่มา : ผู้จัดการออนไลน์ ภาคใต้