กระทรวงพาณิชย์ เตรียมเปิดโครงการเสวนาฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก Thailand Halal to The World

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ (มหาชน) เชิญชวนผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการเสวนาฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก (Thailand Halal To The World) เพื่อรับทราบขั้นตอนและความสำคัญของการตรวจรับรองฮาลาล กฎระเบียบของประเทศผู้นำเข้า การเจาะตลาดต่างประเทศ แนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคด้านการเงินระหว่างประเทศ ข้อมูลตลาดเป้าหมาย 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ตลาดในกลุ่มประเทศมุสลิม ตลาดประเทศที่ไม่ใช่มุสลิม แต่มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่มาก และตลาดที่มีนักท่องเที่ยวมุสลิม เดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก รวมทั้งประสบการณ์ตรงด้านการส่งออกสินค้าฮาลาลจากวิทยากรและบทบาทภารกิจกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้านการส่งเสริมสินค้าฮาลาลสู่สากล

โดยโครงการเสวนาฮาลาลไทยสู่ตลาดโลก (Thailand Halal To The World) จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 24 สิงหาคม นี้ เวลา 08.30 - 15.00 น. ที่ โรงแรมอัล มีรอซ กรุงเทพฯ

ที่มา : http://www.innnews.co.th/shownews/show?newscode=718235