ตลาดเครื่องดื่มโปรตีนจากพืชสดใส นักวิจัยแนะผู้ผลิตปรับภาพลักษณ์

นมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้ เครื่องดื่มโปรตีนสูงที่คนจีนขาดไม่ได้ นิยมดื่มคู่กับของว่างหรืออาหารอื่นๆ เป็นอาหารเช้ามาอย่างยาวนานหลายศตวรรษ

รายงานจาก Mintel ระบุว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ตลาดเครื่องดื่มโปรตีนจากพืช (plant protein drinks: PPD) ในจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว ทั้งปริมาณและมูลค่า คิดเป็น 21% และ 24% ตามลำดับ โดยรายงานล่าสุดปี 2559 ระบุว่า ในประเทศจีนเครื่องดื่มโปรตีนจากพืชได้รับการยอมรับในระดับสูงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย เป็นปัจจัยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการและผู้ผลิตหันไปจับตลาดเครื่องดื่มชนิดนี้กันมากขึ้นและเริ่มมองหาแหล่งโปรตีนจากพืชที่นอกเหนือถั่วเหลืองอีกด้วย

Ching Yang นักวิจัยจาก Mintel กล่าวว่า ผู้ผลิตบางรายหันมาตั้งเป้าหมายเจาะกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ (health-conscious) โดยนำเสนอภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนจากพืชว่าเป็น “อาหารบำบัดหรือ Food therapy” ซึ่งเป็นความเชื่อดั้งเดิมและเป็นแนวความคิดหลักของแพทย์แผนจีน (traditional Chinese medicine) นั่นคือความเจ็บป่วยสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยอาหารเช่นเดียวกับการสร้างสุขภาพที่ดีเกิดจากกินอาหารที่เหมาะสม จะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ออกใหม่ในปัจจุบันส่วนใหญ่มักจะนำเสนอภาพลักษณ์ต่อผู้บริโภคว่า เป็นผลิตที่ดีต่อสุขภาพหรือที่เรียกว่า good-for-you น้อยมากที่จะมีการเชื่อมโยงกับแนวความคิดภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนจีน

แหล่งโปรตีนชนิดใหม่ที่เหมาะสำหรับการผลิตเครื่องดื่มคือ วอลนัทและมะพร้าว เนื่องจากคนจีนเชื่อว่าผลวอลนัทช่วยในการพัฒนาและเสริมสร้างการทำงานของสมอง ระบบประสาทและหัวใจ เหมาะสำหรับผู้บริโภคกลุ่มนักเรียนนักศึกษา วัยทำงานและผู้บริโภคที่ต้องการบำรุงสมอง ในด้านมะพร้าวนั้นเกิดจากกระแสความนิยมอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาและยังคงอยู่ในกระแส จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผู้ผลิตจะนำไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม นอกจากวอลนัทและมะพร้าวแล้ว ผู้บริโภคมีแนวโน้มความต้องการผลิตภัณฑ์จากพืชอื่นๆ ด้วยเช่นกัน รายงานผลการสำรวจระบุว่า ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 40% อยากเห็นสินค้าเครื่องดื่มโปรตีนจากพืชที่มีความหลากหลาย จากพืชหลายชนิด

อย่างไรก็ตาม นักวิจัยแนะนำว่าหากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการเครื่องดื่มโปรตีนจากพืชสามารถใช้แนวความคิดเรื่อง อาหารบำบัดหรือ Food therapy รวมไปถึงการเชื่อมโยงความเชื่อหรือภูมิปัญญาของชาวจีนได้ก็จะเป็นการสร้างความแตกต่างและดึงดูดความสนใจได้มากขึ้น

ที่มา : www.foodnavigator-asia.com/Nutrition/Chinese-plant-protein-drinks-grow-as-manufacturers-look-beyond-soy