BREXIT วิกฤต หรือโอกาส?

กระแสความไม่แน่นอนดังกล่าว ได้สั่นคลอนอนาคตการค้าและอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ฮาลาลในสหราชอาณาจักร ซึ่งประชาชนส่วนหนึ่งเห็นชอบด้วยกับการออกจากสหภาพยุโรป เพื่อลดปริมาณผู้อพยพจากประเทศต่างๆ ในสหภาพยุโรป ในขณะที่ภาคธุรกิจเกรงจะเกิดผลกระทบต่อระบบการค้าเสรีกับประเทศข้างเคียง

สำหรับเรื่องนี้ Imran Kausar ในฐานะผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการแบรนด์เนื้อสัตว์ฮาลาลในลอนดอนอย่าง Haloodies กล่าวว่า BREXIT ก่อให้เกิดการชะลอการลงทุนในธุรกิจการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปจนกว่าจะวางใจในสถานการณ์

นอกจากนี้ BREXIT ยังก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ นานา นอกเหนือจากต้นทุนที่สูงขึ้นจากสภาวะเงินเฟ้อ ในระยะสั้นยังส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากความกังวลในสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำ

ต่อไปในระยะกลาง อาจเห็นการรวมตัวกันของภาคธุรกิจการค้า ทำให้เติบโตขึ้นได้จากการลงทุนไม่มากนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของสัตว์ปีกฮาลาล เนื่องจากก่อนหน้านี้อาศัยการนำเข้ามาจากสหภาพยุโรปเสียส่วนใหญ่ เนื่องจากสหราชอาณาจักรผลิตได้ไม่เพียงพอกับความต้องการ

แต่เบื้องต้น อาจจะทำให้สินค้ามีราคาสูงขึ้นจากอุปทานที่ลดลงเนื่องจากถูกจำกัดโควต้าตาม EU Quota Rule สอดคล้องกับทัศนะของ Alan Rownan นักวิเคราะห์แห่ง Euromonitor International ซึ่งกล่าวว่า BREXIT จะเริ่มแสดงผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน ซึ่งมีผลอย่างมากต่อราคาสินค้า เช่นเดียวกันกับสินค้าเนื้อโคฮาลาลในสหราชอาณาจักรที่มีความต้องการสูง สวนทางกับกำลังผลิตภายในประเทศ

หนึ่งในโรงเชือดแกะฮาลาลที่มีมุสลิมเป็นเจ้าของอย่าง Euro Quality Lambs กำลังรอดูผลของ BREXIT ต่อตลาดการค้า โดยผู้อำนวยการ Rizvan Khalid กล่าวว่า บริษัทมีแผนจะส่งสินค้าเข้าสู่ราชอาณาจักรและยุโรป แต่ต้องระงับแผนไว้ชั่วคราวเพื่อรอดูท่าที

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเจรจากันระหว่างทางการอังกฤษและสหภาพยุโรป ซึ่งหากบรรลุเป้าหมายแล้ว จะช่วยลดผลกระทบต่อตลาดการค้าเนื้อสัตว์ฮาลาลในภาพรวมได้ เนื่องจาก Single Market เป็นสิ่งสำคัญทั้งในฝั่งผู้ผลิต และผู้ค้าอย่างมาก

 

 

ทุกวันนี้ ในแต่ละสัปดาห์ Khalid จะต้องผลิตซากสัตว์กว่า 15,000 ซากเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ และจำนวนกว่าร้อยละ 70-80 จะถูกจัดส่งเข้าสู่สหภาพยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเบลเยียม ฝรั่งเศส เยอรมนี และโปรตุเกส ซึ่งลูกค้าจะให้ความสนใจในมาตรการกีดกันทางการค้าและต้นทุนเป็นอย่างมาก ซึ่งจำเป็นต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาสถานภาพของตลาดการค้าเสรีเอาไว้ให้ได้มากที่สุด แม้กระทั่งการล๊อบบี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนท้องถิ่น

นอกจากเรื่องตลาดและการค้าแล้ว ในส่วนของการผลิตเนื้อสัตว์ฮาลาลในสหราชอาณาจักร ยังอาศัยแรงงานจากภาคตะวันออกของสหภาพยุโรป ซึ่งหาก Brexit จะทำให้ขาดแรงงานในส่วนนี้ไป ต้องกระทบต่อต้นทุนการผลิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตลาดใหม่!!!

จากรายงานของ Rownan ยังเพิ่มเติมเรื่องบทบัญญัติใหม่ซึ่งจำเป็นต้องกำหนดเป็นกลยุทธ์ในระยะยาวเพื่อใช้ควบคุมกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ฮาลาลให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการของผู้บริโภค อีกทั้งยังสามารถบรรเทาผลกระทบจากการตัดสินใจออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร

กลับมาที่ Euro Quality Lambs ซึ่งได้ระงับการส่งสินค้าเข้าสู่สหภาพยุโรปไปแล้วนั้น Khalid ได้เผยว่าบริษัทกำลังพิจารณาย้ายฐานการผลิตไปยังไอร์แลนด์ ซึ่งยังคงปักหลักเหนียวแน่นกับสหภาพยุโรป

ในขณะที่ผู้ค้าปลีกอย่าง Haloodies กำลังมองหาตลาดใหม่อย่างตะวันออกกลาง โดย Kausar กล่าวว่าหอการค้าอังกฤษได้ดำเนินการสานสัมพันธ์ทางการค้ากับตะวันออกกลางมาช้านาน คงถึงเวลาที่จะเริ่มจริงจังกันเสียที

How has Brexit sentiment affected the UK’s halal meat companies?
by Alicia Buller | 04 September, 2016. Online : www.salaamgateway.com

ที่มา : www.salaamgateway.com