เผยงานวิจัย “ผู้บริโภคจะอ่านฉลากแค่ 6 วินาที”

ฉลากสินค้าให้ข้อมูลแบบฉับพลัน (Quick-fire label) จะเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ทานอาหารไม่เป็นเวลา ร่างกายอ่อนแอจากการทำงานหนัก ทำให้ผู้บริโภคจำนวนไม่น้อย หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้น การเลือกบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง โดยมุ่งเน้นอาหารที่ทานงาน สะดวกในการเตรียม ปราศจากสารปรุงแต่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีสังเคราะห์

และด้วยความเร่งรีบจนเบียดบังแม้กระทั่งเวลาการอ่านฉลากสินค้า ถึงแม้ผู้บริโภคจะให้ความสำคัญกับคุณค่าทางโภชนาการมากเพียงใด แต่จะไม่เสียเวลาไปกับการพิจารณาส่วนผสมทีละชนิด โดยพิจารณาจากสิ่งที่
ไม่เป็นธรรมชาติ หรือไม่ดีต่อสุขภาพ และจะหลีกเลี่ยงวัตถุเจือปนอาหารสังเคราะห์ต่างๆ

จากผลการศึกษาของกลุ่มผู้ผลิตสีผสมอาหาร GNT Group พบว่า ผู้บริโภคจะใช้เวลาอ่านฉลากก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าโดยเฉลี่ยไม่เกิน 6 วินาที และกว่าร้อยละ 67 ของผู้บริโภคทั้งหมด ต้องการฉลากสินค้าไม่ว่าจะเป็นภาพประกอบ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ ซึ่งทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่าการแสดงรายละเอียดที่มากเกินไป สอดคล้องกับ UK Food Standard Agency (FSA) ที่แนะนำให้ผู้ประกอบการแสดงฉลากสินค้าอาหารเฉพาะที่จำเป็นต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้เร็วกว่าฉลากโภชนาการภาคบังคับ

นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้บริโภคร้อยละ 77 ต้องการให้สินค้าปราศจากส่วนประกอบหรือสารปรุงแต่งสังเคราะห์ที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เข้าใจกันดีว่าไม่ดีต่อสุขภาพ และก็งดเด็ดขาดไม่ได้อย่างเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (soft drinks) ของหวาน (sweets) โยเกิร์ต (yoghurt) และไอศกรีม (ice-cream)

ตลอดจนการสื่อสารในเชิงบวก จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ยกตัวอย่างการกล่าวอ้างถึงความเป็นธรรมชาติ เช่น ใช้สีจากผักและผลไม้ จะทำให้ผู้บริโภคสนใจแบรนด์สินค้าได้สูงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 23.1 เมื่อเทียบกับสินค้าทั่วไป

ผลการศึกษาดังกล่าว สำรวจโดยวิธีการ simulated a typical supermarket shelf scenario ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก อาทิ สหราชอาณาจักร สเปน เยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ สหรัฐอเมริกา ไทย อินโดนีเซีย จีน และบราซิล โดยวิเคราะห์เจาะลึกในสินค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ของหวาน โยเกิร์ต และไอศกรีม โดยคำนึงถึงความแตกต่างของระดับราคา แบรนด์ และการแสดงฉลากของสินค้าแต่ละกลุ่ม

 

Health-minded shoppers want easy-to-read label information.
by Natalie Morrison. 05-Sep-2016. Online : www.foodnavigator.com

ที่มา : www.foodnavigator.com