ปากีสถานเตรียมตรวจเข้ม หลังพบคนปากีฯ กว่า 90% บริโภคสินค้าไม่ฮาลาล

มีการเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า ปัจจุบันชาวปากีสถานมากกว่าร้อยละ 90 กำลังบริโภคผลิตภัณฑ์ไม่ฮาลาล (non-Halal products) อย่างไม่รู้ตัว ข้อมูลนี้เปิดเผยโดย PUNJAP Halal Development Agency (PHDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนด้านพัฒนาฮาลาลในปากีสถาน หลังคณะกรรมาธิการจัดทำมาตรฐาน (Standing Committee) ได้ร่วมกันพิจารณาสินค้าที่วางจำหน่ายในปากีสถานและต้องสงสัยว่า มีการผลิตไม่เป็นไปตามมาตรฐานฮาลาล จำนวน 23 รายการ

ทั้งนี้ หลายฝ่ายเห็นว่า รัฐบาลกลาง (The federal government) ควรเร่งดำเนินการจัดตั้ง The Halal Development Authority ซึ่งจะเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการและควบคุมการนำเข้าและส่งออกสินค้าฮาลาลของประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่ไม่ฮาลาลด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าสินค้าฮาลาลอีกด้วย

โดย ดร.Justice Khalil-ur-Rehman ประธานของ PHDA กล่าวว่า ตอนนี้ได้ดำเนินการเสนอร่างกฎหมายสำหรับการจัดตั้ง The Halal Development Authority เสร็จเรียบร้อยแล้ว เหลือเพียงรอการพิจารณาอนุมัติจากสมัชชาแห่งชาติ  นอกจากนี้ประธานของ PHDA ยังให้ข้อมูลอีกว่า ปัจจุบันหน่วยงานด้านฮาลาลของประเทศที่สำคัญ อย่างเช่น สหรัฐอเมริกา มาเลเซีย หรือประเทศไทย ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการกำหนดรหัสอิเล็กทรอนิกส์ (electronic coding) ของสินค้า เพื่อแสดงส่วนผสมที่มีในผลิตภัณฑ์อย่างละเอียดและสามารถระบุได้ว่า สินค้านั้นๆ ฮาลาลหรือฮารอม (สิ่งที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติอิสลาม)

ซึ่งด้วยพื้นฐานงานวิจัยดังกล่าว หาก PHDA นำมาใช้ทดสอบกับสินค้าที่วางจำหน่ายในประเทศก็จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าเป็นสินค้าที่ไม่ฮาลาล แต่อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถเอาผิดผู้ผลิตหรือแจ้งเตือนได้ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายรองรับ ที่น่าตกใจก็คือสินค้าที่ต้องสงสัยไม่ได้มีเพียงแค่ 23 รายการ แต่ ดร.Justice Khalil-ur-Rehman บอกว่ามีมากกว่า 1,000 รายการ ที่เข้าข่ายว่าไม่ฮาลาล ซึ่งผู้บริโภคที่ไม่รู้ก็ยังคงเลือกซื้อและรับประทานผลิตภัณฑ์เหล่านี้อยู่

“ปัจจุบันประเทศผู้ส่งออกสำคัญของโลก ต่างมีหน่วยงานด้านมาตรฐานฮาลาลที่ควรควบคุมดูแลการส่งออกสินค้าฮาลาล  แม้จะไม่ใช่ประเทศมุสลิม แต่น่าเสียดายที่ประเทศเรายังรอการพิจารณาจากรัฐบาลในการจัดตั้งหน่วยงาน  ซึ่งถ้าหากได้รับการอนุมัติจะเป็นการกระตุ้นการนำเข้าและส่งออกของประเทศให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น” ดร.Justice Khalil-ur-Rehman กล่าว

ที่มา : http://halalfocus.net/pakistan-over-90-percent-of-people-consume-non-halal-products/