รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมออกการรับรอง “ฮาลาล” สำหรับร้านอาหาร

ช่วงหลายปีที่ผ่านมาเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ทั้งในเรื่องของซีรีย์ ดารา นักร้อง จนไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว วัฒนธรรม ประเพณี และอาหารการกินของคนเกาหลี นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างมุ่งหน้ากันมาที่นี่เพื่อสัมผัสความเป็นเกาหลีใต้แบบต้นฉบับ

          นักท่องเที่ยวกลุ่มที่กำลังขยายตัวมากคือ นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศมุสลิม ซึ่งมีอัตราการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 กระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ (Ministry of Culture, Sports, and Tourism and the Korea Tourism Organization, KTO) เปิดเผยข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเกาหลีใต้จากทั่วโลกกว่า 14 ล้านคน ซึ่งจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิมกว่า 750,000 คน หรือคิดเป็น 5% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด ทั้งนี้รัฐบาลเกาหลีใต้มีแผนที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศมุสลิม โดยเฉพาะด้านอาหาร

          โดยรัฐบาลเกาหลีใต้กำลังออกแผนการรับรองมาตรฐาน “ฮาลาล” ให้แก่ร้านอาหารเกาหลีทั่วประเทศ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวชาวมุสลิม โดยจะคัดเลือกร้านอาหารจำนวน 140 ร้าน เพื่อเป็นการนำร่องโครงการในต้นปีหน้า สำหรับการรับรองจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

          1. กลุ่ม “Halal Certified” ซึ่งจะต้องได้รับการรับรองจาก Korea Muslim Federation (KMF)

          2. กลุ่ม “Self- Certified” เป็นร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบฮาลาลและดำเนินการโดยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม

          3. กลุ่ม “Muslim Friendly” เป็นร้านอาหารที่ดำเนินการโดยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม แต่ในร้านจะมีเมนูอาหารฮาลาลบางเมนูเท่านั้น และมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำหน่ายด้วย

          4. กลุ่ม “Muslim Welcome” เป็นร้านอาหารเกาหลีที่มีเมนูมังสวิรัติ อาหารทะเล หรืออาหารเพื่อสุขภาพ (คนเกาหลีเรียกว่า Temple cuisine)

          5. กลุ่ม “Pork-free” เป็นร้านอาหารที่ไม่มีเนื้อหมูเป็นวัตถุดิบ มีเพียงเนื้อฮาลาลเท่านั้น

          เจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวของเกาหลีใต้ กล่าวว่า “สำหรับนักท่องเที่ยวแล้วการรับประทานอาหารอร่อยๆ เป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างความสุขและความประทับใจระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งหากต้องเจอกับปัญหาการกินก็คงทำให้การท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นเรื่องหมดสนุก ดังนั้นมาตรการรับรองร้านอาหารฮาลาลนั้นจะช่วยสร้างความมั่นใจและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย”

          นอกจากนี้กระทรวงฯ ยังได้ทำหนังสือแนะนำการท่องเที่ยวและร้านอาหารฮาลาลในเกาหลีใต้เผยแพร่ไปยังกลุ่มประเทศมุสลิมเพื่อให้เข้าถึงอาหารเกาหลีได้ง่ายและมั่นใจยิ่งขึ้น  โดยในเนื้อหาของหนังสือจะแนะนำเมนูอาหารขึ้นชื่อของเกาหลี 36 เมนู จำแนกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.ผัก 2.อาหารทะเล 3.ผักและอาหารทะเล และ 4.เนื้อ ซึ่งจะมีการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษและอาหรับ อย่างไรก็ตาม ทางกระทรวงฯ ได้แนะนำให้นักท่องเที่ยวชาวมุสลิมไปเที่ยวตามเมืองชายฝั่ง อย่างเช่น ปูซานหรือม๊อคโป ในจังหวัด Gyeongsang ซึ่งอุดมไปด้วยอาหารทะเลคุณภาพดี

ที่มา : http://halalfocus.net/south-korea-govt-to-issue-halal-certificates-to-restaurants/