พาณิชย์ผลักดันส่งออกสินค้าฮาลาล คาดส่งออกปีนี้ $ 6,100 ล้าน

               นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงแผนการขับเคลื่อนการส่งออกกลุ่มสินค้าฮาลาล 1 ใน 11 สินค้าเป้าหมาย ว่า หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งออกฮาลาล ตามนโยบายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมธุรกิจสินค้าฮาลาลไทย ปัจจุบันอยู่ในอันดับ 13 ของประเทศผู้ส่งออกให้ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลกภายในปี 2563 โดยมูลค่าตลาดรวมทั้งโลกกว่า 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ       นางนันทวัลย์ กล่าวว่า ฮาลาลเกี่ยวข้องกับหลายสินค้า ทั้งการแพทย์ ท่องเที่ยว ลอจิสติกส์ เป็นต้น แต่ตามภารกิจของกรมฯ จะเน้นเฉพาะ 3 กลุ่ม ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สปา โดยเน้นสร้างภาพลักษณ์ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเข้าไปส่งเสริมสินค้าฮาลาลรูปแบบใหม่ๆ ส่งเสริมผู้ประกอบการของไทยให้ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานฮาลาล ทั้งการผลิต การจำหน่ายและการบริการก่อนส่งออกไปตลาดต่างประเทศ เฉพาะปี 58 คาดว่าสินค้ากลุ่มฮาลาลจะส่งออกมีมูลค่าประมาณ 6,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือขยายตัวร้อยละ 5.1
                 สำหรับแนวทางการผลักดันส่งออกและการประชาสัมพันธ์นั้น จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการสินค้าฮาลาลเข้าร่วมกิจกรรมกรมฯ ปี 2558 และแผนงานตามยุทธศาสตร์ฯ 2559-2563 พร้อมเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ตรารับรองฮาลาลไทยให้เป็นที่แพร่หลายในกลุ่มประเทศเป้าหมาย เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานการตรวจสอบของไทย และสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าแฟชั่นมุสลิมในประเทศตุรกีช่วงเดือนกันยายน และอินโดนีเซียช่วงเดือนพฤศจิกายน เนื่องจากเป็นงานแฟชั่นมุสลิมที่มีขนาดใหญ่มีผู้ซื้อและผู้เข้าร่วมงานจากหลายประเทศทั่วโลก   นางนันทวัลย์ กล่าวว่า ปัจจัยส่งเสริมการค้าสินค้าอาหารฮาลาลที่มีมูลค่าส่งออกไปต่างประเทศกว่า 1.1 ล้านล้านบาทต่อปี แต่ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาลเพียงร้อยละ 10 เท่านั้น ซึ่งขั้นตอนที่ล่าช้าและใบรับรองฯ มีอายุเพียง 1 ปี น้อยเกินไป จึงจะเสนอให้คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (กอท.) ดำเนินโครงการให้กับผู้ที่เคยได้รับการรับรองฮาลาลมาแล้ว 3 ปี ให้การรับรองฯ เป็นครั้งละ 2 ปี ด้านค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการในการขอตรารับรองฯ เป็นรายผลิตภัณฑ์ เอกชนเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนค่าใช้จ่ายร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบออกตรารับรอง
                นอกจากนี้ ไทยจะเร่งสร้างความมั่นใจต่อตรารับรองฮาลาลของไทยในประเทศผู้นำเข้ามุสลิมในเวทีการค้าโลก และตลาดเป้าหมาย ส่วนภาระค่าใช้จ่ายปลายทาง เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากองค์กรรับรองฮาลาลและโรงเชือดของประเทศต่างๆ เช่น การส่งออกสินค้าไก่มีค่าใช้จ่ายการขอตรารับรองในประเทศและเมื่อส่งออกแล้ว ยังต้องมีการขอตรารับรองในต่างประเทศ เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จะแก้ไขด้วยการขอหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานรับรองมาตรฐานฮาลาลของประเทศคู่ค้า เพื่อกำหนดมาตรฐานฮาลาลร่วมกันต่อไป    ทั้งนี้ นอกจากงานนิทรรศการฮาลาลในงาน Thaifex World of Food Asia ที่จัดในไทย ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคมนี้แล้ว กรมฯ ยังมีแผนจัดงานไทยแลนด์ ฮาลาล พาวิลเลียน ในงานแสดงสินค้า GIFMS ณ เมืองกวางโจว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายนนี้ด้วย ซึ่งเป็นการจัดงานแสดงสินค้าไทย โดยเชิญชวนผู้นำเข้าผู้ซื้อในประเทศเป้าหมายมาชมงานและจัดกิจกรรมบิสซิเนสแมทชิ่ง (Business matching) ระหว่างนักธุรกิจไทยและต่างประเทศ การจัดโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าอาหารฮาลาล เยือนประเทศจีน เมืองเฉิงตู เมืองอูหลูมู่ฉี โครงการพัฒนาฐานข้อมูลผู้ประกอบการและสินค้าฮาลาล โครงการเจาะตลาดฮาลาลผ่านสื่อออนไลน์ โชเชียลมีเดีย ระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน เพื่อให้อัตราการค้นหาสินค้าฮาลาลของไทยเพิ่มขึ้น การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการค้าสินค้าฮาลาล ผ่าน www.thaitrade.com โครงการประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์สินค้าฮาลาลไทยในตลาดโลก จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ TVC HD และสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ กลุ่มประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) เป็นต้น

ที่มา : ASTV ผู้จัดการออนไลน์, 18 พ.ค. 2558