รัฐบาลอินโดนีเซีย สนับสนุนผู้ประกอบการฮาลาลลุยตลาด “Aspasaf”

กระทรวงต่างประเทศของอินโดนีเซียเร่งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ฮาลาลในประเทศ เตรียมพร้อมบุกตลาดเอเชีย แปซิฟิคและแอฟริกา หรือที่เรียกว่า “Aspasaf” (markets in Asia, Pacific and Africa) โดยจัดงานอภิปรายในหัวข้อ “การกำหนดและการทำแผนที่ตลาดสินค้าฮาลาล (Identification and Mapping of Halal Products Market)” ขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

          งานอภิปรายมีผู้เข้าร่วมจากหลายภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น Indonesian Ulema Councils Assessment Institute for Foods, Drugs and Cosmetics (LPPOM MUI), หอการค้าและอุตสาหกรรมอินโดนีเซีย (Indonesian Chamber of Commerce and Industry), คณะกรรมการอินโดนีเซีย-ตะวันออกกลาง (Indonesia Middle East Committee) และตัวแทนจากสถานฑูตในมัสกัต (Muscat) เป็นต้น รวมถึงผู้ประกอบการกว่า 200 ราย

โดยนาย Yuri O. Thamrin ผู้อำนวยการทั่วไปของ Aspasaf กล่าวว่า “ปัจจุบันประชากรมุสลิมมีมากกว่า 1.6 พันล้านคน นับเป็นตลาดที่น่าสนใจสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลของอินโดนีเซีย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยให้ธุรกิจและผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในตลาด Aspasaf สำหรับสินค้าฮาลาลมากยิ่งขึ้น และต้องไม่ลืมว่าความต้องการผลิตภัณฑ์ฮาลาลที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันเป็นโอกาสและความท้าทายของธุรกิจการค้าในประเทศอย่างยิ่ง อีกทั้งในอนาคตอันใกล้ อินโดนีเซียจะต้องเข้าสู่เขตเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN economic) ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการค้าระหว่างประเทศจึงมีบทบาทสำคัญอย่างมาก”

มีการเปิดเผยข้อมูลจากรายงานของ Global State of Islamic Economic ระบุว่า ความต้องการผลิตภัณฑ์ฮาลาลทั่วโลกในอีก 6 ปีข้างหน้าจะเติบโตขึ้นร้อยละ 9.5 จากปี พ.ศ. 2556 อยู่ที่ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็น 3.7 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ.2564

ในงานอภิปรายมีการแจกหนังสือ “ข้อมูลและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลในตลาดเอเชีย แปซิฟิคและแอฟริกา (Information and importers of Halal Products in Asia-Pacific and Africa)” โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฮาลาลในตลาด Aspasaf และบทวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสทางการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ฮาลาลใน 40 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลรายชื่อและวิธีการติดต่อของผู้นำเข้ากว่า 550 รายใน Aspasaf ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการอย่างมากในการติดต่อเจรจาธุรกิจ

ที่มา : http://halalfocus.net/ministry-encourages-indonesian-halal-products-to-enter-aspasaf-market/