ตลาด Functional Food ซาอุฯ โตแตะ 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ปัจจุบันเทคโนโลยีได้รวมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการง่ายและสะดวกขึ้นจากเดิม แต่กระนั้นก็ตาม ชีวิตคนยุคใหม่ที่มีเรื่องยุ่งวุ่นวายตลอดทั้งวัน การจัดเตรียมอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายกลับเป็นเรื่องยากขึ้นจากเดิม ทำให้ความต้องการอาหารเพื่อสุขภาพ หรือ Function Food เพิ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว

          ความต้องการ Function Food ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สร้างมูลค่าให้อุตสาหกรรมนับพันล้านเหรียญฯ สินค้าหลายแบรนด์ทั้งหน้าใหม่และเก่าต่างแข่งขันกันเพื่อเข้าถึงเป้าหมายที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้นำตลาดโลกที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดตกเป็นของอเมริกาเหนือ ยุโรปและเอเชียแปซิฟิค แต่สำหรับตลาดใหม่ (Emerging market) นับเป็นโอกาสและความท้าทายที่เปิดกว้างให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย (stakeholder) ได้มีเวทีนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้า เช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (UAE) และซาอุดิอาระเบีย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดความหวังใหม่ของอุตสาหกรรม Function Food ทั่วโลก และมีการคาดการณ์ว่าตลาดอาหาร Function Food ในสองประเทศนี้จะโดดเด่นมากขึ้นไปอีก

ตลาด Functional Food ในซาอุดิอาระเบีย

          ในปี พ.ศ.2557 มูลค่าตลาด Function Food ในซาอุดิอาระเบียอยู่ที่ 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 4.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ.2563 โดยจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (compound annual growth rate: CAGR) ร้อยละ 10 จนถึงปี พ.ศ.2563 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษเนื่องจากมีความต้องการสูงที่สุด ได้แก่ ธัญพืชเกล็ด (cereal flake) และผลิตภัณฑ์ขนมหวานชนิดต่างๆ ที่ทำด้วยน้ำตาล (confectioneries) สำหรับมูลค่าตลาด Function Food ในกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council: GCC) ซึ่งซาอุดิอาระเบียก็เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม คาดว่าจะมีมูลค่า 9 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ.2563

ปัจจัยที่มีผลกระทบในเชิงบวกของ Function Food

          - การจัดทำโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้ประกอบการหน้าใหม่ สินค้าแบรนด์ใหญ่ ตลอดจนร้านค้าปลีก ซึ่งปัจจุบันร้านค้าปลีกสมัยใหม่อย่าง Lilu Hypermarket, Al Maya Group, Al-Othaim Supermarket, Carrefour, Spinneys และ Choithrams มีการจัดพื้นที่ให้กับสินค้า Function Food โดยเฉพาะ ทำให้ผู้บริโภคเข้าถึงและรับรู้ (awareness) ในตัวสินค้าได้ง่ายขึ้น

          - รายได้ประชากรในประเทศ ซึ่งซาอุดิอาระเบียหนึ่งในประเทศผู้นำการส่งออกน้ำมันและร่ำรวยติดอันดับโลก ประชากรในประเทศจึงมีอำนาจการซื้อสูง ทำให้มั่นใจได้ว่าในอนาคตตลาด Function Food ยังเติบโตต่อไปได้อีกมาก

          - การเปิดตัวสินค้าใหม่และการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย ทำให้สินค้าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายเดิม

          - ภาคการค้าปลีก (retail sector) ที่กำลังเฟื่องฟูอยู่ในขณะนี้ จะเป็นตัวกระตุ้นจำนวนและชนิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และเกิดการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม

          - การรับรู้และตระหนักถึงคุณประโยชน์ของสินค้าประเภท functional food ของตัวผู้บริโภคมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการขยายตัวของตลาด และสิ่งที่จะทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้และตระหนักนั่นก็คือ คำแนะนำหรือข้อมูลจากแพทย์ นักโภชนาการ หรือเทรนเนอร์ตามฟิตเนส เป็นต้น

ที่มา : http://www.salisonline.org/news/saudi-arabia-functional-food-market.asp