ซาอุฯ ผงาดขึ้นนำอียิปต์ชิงตำแหน่งสุดยอดตลาดอาหารและเครื่องดื่ม

จากรายงานล่าสุดของ BMI ระบุว่า ในปีนี้ประเทศซาอุดิอาระเบียกำลังเป็นตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่น่าดึงดูดที่สุดสำหรับนักธุรกิจทั่วโลกแซงหน้าอียิปต์ไปอย่างเฉียดฉิว และคาดว่าสถิติการค้าของซาอุฯ จะขยายตัวจากเดิมอีกเท่าตัว และถือว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตทางธุรกิจในระดับสูง (high levels of growth) โดยเฉพาะอัตราการขยายตัวของบริโภคอาหาร (food consumption) อยู่ที่ 7.6%

สำหรับอัตราการขยายตัวของปริมาณการบริโภคเครื่องดื่ม (Soft drink) ของซาอุฯ อยู่ที่ 9.2% และมูลค่าค้าปลีก (mass grocery retail value) อยู่ที่ 9.6% รวมถึงระดับความเสี่ยงอยู่ในเกณฑ์ยอมรับได้ (acceptable risk level) จึงกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลในทางบวกทำให้ซาอุฯ กลายเป็นตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่น่าดึงดูดที่สุดในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานวิจัยเปิดเผยว่า ซาอุฯ ยังคงเป็นตลาดที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุนในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมกับคาดการณ์ว่าตลาดจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปอีก 4-5 ปี จากหลายปัจจัย เช่น ประชากรมีรายได้เพิ่มขึ้น (rising disposable incomes) สถิติประชากรที่มีคุณภาพ (favourable demographics) การขยายตัวของสังคมเมือง (increasing urbanisation) และการดำเนินการจัดระเบียบแบบแผน (formalization) ของภาคการค้าปลีก เป็นต้น ซึ่งข้อมูลข้างต้นระบุอยู่ในรายงานของ BMI และทำให้ซาอุฯ ได้ reward score ไป 57.8

แม้ว่า BMI จะให้ reward score อียิปต์สูงกว่าซาอุฯ โดยพิจารณาจากคะแนนความเสี่ยง (risk score) ซึ่งอียิปต์ได้คะแนนส่วนนี้ไป 36.9 ส่วนซาอุฯ ได้คะแนนความเสี่ยง 57.7 แต่เหตุผลที่ทำให้ BMI ยืนยันว่า ซาอุฯ เป็นตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่น่าสนใจที่สุดคือ ศักยภาพของซาอุฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยมีคะแนนนำประเทศยูเออีอย่างขาดลอย (outscore) ซึ่งในไตรมาสนี้ BMI ให้ reward score ซาอุฯ 57.8 เป็นอันดับที่สองรองเพียงแค่อียิปต์เท่านั้น ขณะเดียวกันอียิปต์ซึ่งถึงแม้จะได้ reward score สูงกว่าแต่ผลกระทบจากคะแนนความเสี่ยงถือว่าส่งผลรุนแรงมากกว่าซาอุฯ โดยส่งผลต่อตลาดใหญ่อย่าง MENA (Middle East and North Africa) หรือ ตลาดตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ

อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่สำคัญและทำให้ BMI พิจารณาให้ซาอุดิอาระเบียเป็นตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่น่าสนใจที่สุดมีด้วยกัน 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) สถิติประชากรที่มีคุณภาพ (favourable demographics) โดยประมาณ 55% ของประชากรทั้งหมดมีอายุต่ำกว่า 30 ปี ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจสำหรับผู้ค้าปลีก 2) มีการใช้จ่ายในภาครัฐฯ สูง (government spending) อันจะเป็นตัวขับเคลื่อนความต้องการของตลาด และ 3) การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มภายในประเทศมากขึ้น เพิ่มโอกาสทางการค้าใหม่ๆ แก่ผู้ประกอบการ

ที่มา : www.foodnavigator.com/Regions/Middle-East/Saudi-beats-Egypt-for-top-F-B-market-spot