ซูเปอร์มาเก็ตในยุโรปกับวิกฤตความไว้วางใจของลูกค้ามุสลิม

แม้ว่าซูเปอร์มาเก็ตหลายราย เช่น Carrefour, Casino ในฝรั่งเศส Asda, Morrisons, Sainsbury’s and Tesco ในประเทศอังกฤษ ต่างพยายามปรับตัวโดยมีจุดนำเสนอสินค้าเนื้อฮาลาลโดยเฉพาะ แต่ดูเหมือนว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็ยังคงเชื่อใจบรรดาแผงขายเนื้อมากกว่า

          Euromonitor เปิดเผยข้อมูลว่า “ประมาณ 80% ของผู้บริโภคชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในเยอรมนี ซื้อสินค้าเนื้อฮาลาลจากแผงขายเนื้อ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ค้าเป็นชาวตุรกีหรืออาหรับ และไม่ใช่เพียงแค่ในเยอรมนีเท่านั้นแต่ทั่วทั้งยุโรปตะวันตกก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะพื้นที่ด้อยพัฒนา (Less developed areas)” ซึ่งข้อได้เปรียบของผู้ค้ารายย่อยคือ ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าหรือชิ้นส่วนเนื้อได้ตามต้องการ ทั้งขนาด ชนิด ตลอดจนราคาซึ่งสามารถต่อรองพูดคุยกับผู้ค้าได้

          สาเหตุที่สำคัญของปัญหาเกิดจากการความไม่เข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฮาลาล โดยมีผลการศึกษาที่กล่าวว่า การระบุฉลากฮาลาลอาจจะทำให้ยอดขายจากกลุ่มลูกค้ามุสลิมเพิ่มขึ้น แต่ก็อาจจะเสียลูกค้ากลุ่มที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยเช่นกัน เนื่องจากความแตกต่างทางความเชื่อ ดังนั้นมีการเสนอว่าผู้ประกอบการหรือซุปเปอร์มาเก็ตควรจะต้องร่วมมือกับหน่วยงานรับรองมาตรฐาน (Certification bodies) เพื่อผลักดันให้มาตรฐานฮาลาลนั้นเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าโดยรวม และป้องกันความขัดแย้งทางศาสนาด้วย อย่างไรก็ตาม Euromonitor ได้เสนอแนะว่า การระบุฉลากบนสินค้าเนื้อสัตว์ให้ชัดเจน เป็นสิ่งสำคัญทั้งกับผู้บริโภคที่เป็นและไม่ได้เป็นมุสลิมก็ตาม อย่างเช่น กรณีเนื้อแกะนำเข้าจากนิวซีแลนด์ ซึ่งผลิตจากโรงฆ่าสัตว์ฮาลาล โดยวางจำหน่ายในซูเปอร์มาเก็ตที่อังกฤษและไม่มีการระบุฉลากว่าเป็นเนื้อฮาลาล ซึ่งแน่นอนว่าลูกค้ามุสลิมไม่กล้าตัดสินใจซื้อสินค้าชิ้นนี้ นี้คือผลกระทบของการไม่ระบุฉลากให้ชัดเจน

ที่มา : http://www.foodnavigator.com/Market-Trends/Lack-of-trust-costs-supermarkets-halal-meat-sales