ปากีสถานพร้อมบุกตลาดฮาลาลทั่วทั้งตะวันออกกลาง

ประเทศปากีสถานตั้งอยู่ใกล้กับประเทศมุสลิมที่ถือเป็นตลาดหลักและตลาดใหม่ที่มีอนาคตสดใสหลายประเทศ อาทิเช่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซาอุดิอาระเบีย และแอฟริกาเหนือ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักคือ เนื้อและผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป ซึ่งมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้นอย่างมากในแต่ละปี โดยในปีพ.ศ.2543 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 40 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มาในปีพ.ศ. 2548 มูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 90 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และในปัจจุบันการส่งออกขยายตัวสูงแตะระดับ 240 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

          อย่างไรก็ตาม ปากีสถานก็ต้องเจอกับคู่แข่งที่แข็งแกร่งจากทั้งประเทศมุสลิมด้วยกันอย่างมาเลเซีย และประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมอย่างบราซิล ซึ่งสองประเทศนี้ถือว่าเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ฮาลาลระดับต้นของโลก ปัจจุบันปากีสถานครองส่วนแบ่งการส่งออกฮาลาลโลกอยู่ประมาณ 5% สินค้าหลักได้แก่ เนื้อวัว เนื้อแกะ (mutton) และผลิตภัณฑ์ โดยในปีนี้คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปริมาณส่งออกในปีพ.ศ. 2557 อยู่ที่ 1.887 ล้านตัน เป็น 1.951 ล้านตัน และในบทความยังระบุอีกว่า ตลาดฮาลาลโลกจะขยายตัวอย่างรวดเร็วในอัตรา 6.9% และมีมูลค่าสูงถึง 1.6 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ. 2561

          Pakistan Halal Authority (PHA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจากสมัชชาแห่งชาติ (National Assembly) มีบทบาทหน้าที่ในการให้การรับรองสินค้าส่งออกทุกชนิด ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป (Processed foods) เครื่องสำอาง (Cosmetics) ยารักษาโรค (Pharmaceuticals) และสินค้าอุปกรณ์อาบน้ำต่างๆ (toiletries) เช่น ยาสระผม สบู่ น้ำหอม เป็นต้น โดยตั้งเป้าหมาย “ส่งเสริมการส่งออก นำเข้า ตลอดจนการดำเนินธุรกิจการค้าต่างๆ กับต่างประเทศ” อันจะมุ่งเน้นเพื่อยกระดับในด้านการผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ฮาลาลของประเทศ ผ่านนโยบายและโครงการสนับสนุนต่างๆ เช่น การประกาศยกเว้นการจ่ายภาษีให้กับโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์ที่ดำเนินการก่อตั้งอย่างเป็นทางการก่อนเดือนธันวาคมปีนี้ เป็นระยะเวลา 4 ปี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ที่มา : http://www.halaltimes.com/pakistan-ready-hit-middle-east-halal-market/