สถาบันอาหารเซ็น MOU ความร่วมมือด้านอาหารฮาลาลกับ JAHADEP ที่ญี่ปุ่น

นายยงวุฒิ เสาวพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร และ Mr. Tamio Suzumura, Chairman of Japan HALAL Development & Promotion(JAHADEP) องค์กรด้านการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานฮาลาลของประเทศญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลง(MOU) เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในมาตรฐานการผลิตอาหารฮาลาล และเครื่องหมายฮาลาลแก่ผู้ประกอบการชาวญี่ปุ่นในประเทศไทย ตลอดจนนักลงทุนชาวญี่ปุ่นที่มีความสนใจมาสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย โดยสถาบันอาหารจะสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการ ขั้นตอนการขอรับรองเครื่องหมายฮาลาล ข้อมูลด้านการผลิตและแนวโน้มการตลาดในประเทศไทย และทาง JAHADEP จะเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังผู้ประกอบการญี่ปุ่นผ่านทางการสัมมนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้เกิดการลงทุนด้านอาหารฮาลาลในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยมีนายบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโตเกียว ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ สถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว

ที่มา : www.thaipr.net