แป้งมันสำปะหลัง
หมวดหมู่ : โรงงาน SML
รายละเอียดสินค้า :
   
ผลิตโดย :
  • ผลิตโดย : บริษัท ราชสีมากรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
  • ที่อยู่ : 99 หมู่ 17 ต.ห้วยบง อ. ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา 30210
  • โทรศัพท์ : 044-756392
  • โทรสาร : 044-756185
  • อีเมล์ : Ananyakornc@mitrphol.com
  • website :
Map :