ขนมบุหงาปูดะกลิ่นชาเขียว
หมวดหมู่ : วิสาหกิจชุมชน
รายละเอียดสินค้า :

“บุหงาปูดะ”ขนมพื้นเมืองของจังหวัดสตูล นิยมทำเป็นขนมใช้ในงานเทศกาลงานพิธีที่สำคัญๆ ทางศาสนาอิสลาม หากแต่งเติมให้ทันยุคทันสมัยก็จะสามารถเพิ่มกลุ่มลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงพัฒนาเป็นขนมบุหงาปูดะกลิ่นชาเขียว เพื่อขยายฐานไปยังลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นให้มารับประทานขนมที่เป็นของพื้นเมือง  เป็นการรักษาและอนุรักษ์ขนมพื้นเมืองไว้ต่อไป

   
ผลิตโดย :
  • ผลิตโดย : ส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี (กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี)
  • ที่อยู่ : 72 หมู่ที่ 3 ต.เกตรี อ.เมือง จ.สตูล
  • โทรศัพท์ : 091 - 854 1367, 085 - 351 5883
  • โทรสาร :
  • อีเมล์ : kongpon5@gmail.com
  • website :
Map :